Актуализиране на списъчния състав

Уважаеми колеги,

Предвид необходимостта от актуализиране на списъчния състав на Българското паразитологично дружество и на точните координати за осъществяване на контакти с членовете, ръководството предприема следното:

На линка е приложена декларация (анкетен лист), която трябва да бъде попълнена от всеки един от членовете в срок до 30 ноември 2010 г., освен тези които са я попълнили вече на годишното събрание. Вашето членство е особено необходимо, но това предполага акуратно изплащане на членския внос от 5лв. годишно за 2008, 2009 и 2010г. Членският внос е минимален, но поради организационни трудности за събирането му има големи непълноти. Ръководството на дружеството се извинява и моли за разбиране. Надяваме се на вашата акуратност.

За улеснение може да използвате следните колеги по местопребиваване, на които да платите съответната сума:

гр. Пловдив: доц. Димитър Вучев (МУ-Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги”)
гр. Стара Загора: гл. ас. Звезделина Киркова (Тракийски Университет – Ст. Загора)
гр. Плевен: д-р Ивелин Ангелов (МУ-Плевен)
гр. Варна: д-р Мая Томова (РИОКОЗ-Варна)

Ръководството Ви благодари за съдействието!

С колегиален поздрав:
чл. кор. Олга Полякова (Председател на БПД)