Годишна среща на Българското паразитологично дружество

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Българското паразитологично дружество ви кани да присъствате на Годишната среща на дружеството, която ще се състои на 1 октомври 2010 г. от 10 часа, в залата на НЦЗПБ, намираща се на бул. „Янко Сакъзов” № 26, гр.София.

Тази година в програмата на срещата сме включили кратка научна сесия, на която нашите млади колеги паразитолози ще представят свои доклади.

Дневен ред на срещата:

10:00 - 10:30 ч.: Регистрация и плащане на членския внос
10:30 - 11:00 ч.: Кратък годишен отчет за работата на дружеството и организационни въпроси

11:00 - 11:15 ч.: Почивка

11:15 - 12:15 ч.: Доклади на млади учени I част (д-р О. Миков, д-р И. Маринова, д-р М. Панайотова)
12:15 - 13:15 ч.: Доклади на млади учени II част (д-р С. Шукерова, Д. Димитров, Д. Теофанова)
13:15 - 14:00: Коктейл

За въпроси и допълнителна информация: gpetrunova@gmail.com