Програма и резюмета на IX Национална конференция по паразитология

Книжката с програмата и резюметата на IX-та Национална конференция по паразитология може да намерите в прикачения PDF-файл.

Фотогалерия