VIII Национална Конференция по паразитология

Според възстановената през 2001 г. традиция за провеждане на паразитологични форуми през 4 години, от 23 до 26 септември 2009 г. в курортния комплекс Слънчев ден, Варна, беше проведена Осмата национална конференция по паразитология с международно участие. Кратка информация за мероприятието може да намерите тук).