Членове

Право на членство в Българското паразитологично дружество имат български учени и специалисти, работещи по биологични, медицински, ветеринарно-медицински и агрономически проблеми на паразитологията. Молба за приемане в Дружеството (можете да изтеглите файла от тук) се попълва и изпраща на адрес:

До: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
председател на БПД
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
ул. "Юрий Гагарин" No. 2
1113, София
E-mail: bbg@ecolab.bas.bg

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

АЛЕКСАНДРОВ, Марин Ц., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Aкад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

АЛЕКСАНДРОВА, Радостина И., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Aкад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

АНГЕЛОВ, Ивелин А., МУ - Плевен, Сектор "Епидемиология, паразитология и тропическа медицина", ул. "Кл. Охридски" №1, Плевен 5800; E-mail

АНДРЕЕВА, Невена, МУ Стара Загора

АНИСИМОВА, Милена, ИЕМПАМ - БАН, ул. "Aкад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

АРНАУДОВА, Елвира Б., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Aкад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

АТАНАСОВ, Георги Е., ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

АТАНАСОВА, Искра Г., СРИОКОЗ, гр. София, ул. Враня №20; E-mail

БАЙЧЕВА, Олга, ул. "Софроний Врачански" №17 Б, 1303 София; E-mail

БАНКОВ, Илия Й., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Aкад. Г. Бончев", бл. 25, 1113 София; E-mail

БИКОВ, Ивайло С., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" №26, София; E-mail

БОЕВА-БАНГЬОЗОВА, Виолина Г., Медицински колеж "Й. Филаретова" при МУ-София, 1408 София; E-mail

БОРИСОВА Райна, РИОКОЗ - Добрич; E-mail

БОШНАКОВА-МИХАЙЛОВА, Жени С., РИОКОЗ - Плевен, ул. "Княз Ал. Батенберг I" 7, 5800 Плевен; E-mail

БУЧКОВА, Ина Л., ХІІ ДКЦ - София; E-mail

ВАСИЛЕВА, Гергана П., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, 1113 София; E-mail

ВАСИЛЕВА, Петя, РВМС - Варна; E-mail-1, E-mail-2

ВЛАДОВ, Ивелин А., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ВУТОВА, Камена М., МУ-София, СБАЛЦПБ "Ив. Киров", 1606 София; E-mail

ВУЧЕВ, Димитър И., МУ Пловдив, УМБАЛ "Св. Георги"и РИОКОЗ - Пазарджик; E-mail-1; E-mail-2

ГАБРАШАНСКА, Маргарита П., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ГАГОВА, Любов Ж., РИОКОЗ - Софийска обл., 1000 София, ул. Неофит Рилски №64; E-mail

ГАНЕВА, Диана Й., Тракийски университет, Аграрен факултет, 6000, Стара Загора; E-mail

ГАРВАНСКА, Йолета Е., РИОКОЗ - Русе; E-mail

ГЕОРГИЕВ, Бойко Б., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, 1113 София; E-mail

ГЕОРГИЕВА, Димитрина А., Тракийски университет, Ст. Загора, пенсионер; E-mail

ГЕОРГИЕВА, Катя И., ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ГЕОРГИЕВА, Симона Г., Институт по паразитология, Чешке Будейовице; E-mail

ГЕОРГИЕВА, Славка, СУ Биологически факултет, бул "Д. Цанков" 8, София 1164; E-mail

ГЕРГОВА, Светлана Д., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ГОГОВ, Тодор, СМДЛ - Бургас; E-mail

ГОЛЕМАНСКИ, Васил Г., ИБЕИ - БАН, бул. "Цар Освободител" 1, 1000 София; E-mail

ГОЛУБИНОВ, Сергей Р., СРИОКОЗ, ул. Враня №20, София; E-mail

ГРАДИНАРОВ, Денис П., СУ Биологически факултет, бул "Д. Цанков" 8, 1164 София; E-mail

ГЪБЕВ, Евгени Е., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ГЪРКОВА, Даниела, РИОКОЗ - Враца, ул. "Черни Дрин" 2, 3000 Враца; E-mail

ДАРАКЧИЕВА, Милена К., РИОКОЗ - Смолян, бул. "България" №26, Отдел "Мед. Паразитология"; E-mail

ДАСКАЛОВА, Анастасия П., ННИСЛСББД, бул. "Искърско шосе" №5, София; E-mail

ДАСКАЛОВА, Миленка Т., МУ - Плевен, ул. "Кл. Охридски" №1, Плевен; E-mail

ДИЛЧЕВА, Валерия Т., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ДИМИТРОВ, Димитър В., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" №2, 1113 София; E-mail

ДИМИТРОВА, Златка, Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail-1, E-mail-2

ДИМИТРОВА, Тодорка, СМДЛ "Дими-дор" - Русе; E-mail

ДИМИТРОВА, Яна Д., ИБЕИ - БАН, ул. "Юрий Гагарин" №2, 1113 София; E-mail

ДИМОВА, Йоника Д., ВМА – НПЦВЕХ, ул “Г. Софийски” 3, 1606 София; E-mail

ДИМОВА, Параскева А., РИОКОЗ - Бургас; E-mail

ДОБРЕВА, Маргарита С., ДКЦ - Сливен; E-mail

ЖЕЛЯЗКОВ, Паскал Т., ННИСЛСББД, бул. "Искърско шосе" №5, 1528 София; E-mail

ЗЕХТИНДЖИЕВ, Павел Х., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" №2, 1113 София; E-mail

ИВАНОВ, Андрей И., Тракойски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

ИВАНОВ, Димитър Г., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ИВАНОВА, Маринела Р., НЦЗПБ; E-mail

ИЛИЕВ, Илиян Л., СУ Биологически факултет, бул "Д. Цанков" 8, 1164 София; E-mail

ИЛИЕВ, Петър Т., Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

ИЛИЕВА, Женя И., Институт по растителна защита - Костинброд; E-mail

ЙОВЧЕВА-СТОИМЕНОВА, Цонка, СМДЛ "Микробиостил", МБАЛ – Търговище, ул. "Поп Сава Катрафилов" №21, 7700 Търговище; E-mail

ЙОНЕВА, Анета В., ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ЙОРДАНОВА, Диана П., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" №26, София; E-mail

КАРАСЛАВОВА, Петя И., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" №26, София; E-mail

КАРАСТОЯНОВА, Катя, РИОКОЗ – Ямбол; E-mail

КАФТАНДЖИЕВ, Искрен Ц., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

КИРИН, Диана А., Аграрен университет - Пловдив, бул. "Менделеев" №12; E-mail

КИРКОВА, Звезделина Т., Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

КОЙНАРСКИ, Венцислав Ц., Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

КОСТОВА, Таня К., НДНИВМИ, бул. "П. Славейков" №15, София; E-mail

КУРДОВА-МИНЧЕВА, Росица И., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

КЪНЕВА, Елеонора М., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

КЪНЧЕВ, Костадин, ЛТУ-София, бул. "Климент Охридски" №10, Ф-т Ветеринарна медицина

ЛАЗАРОВА, Стела С., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, 1113 София; E-mail

ЛАЛКОВСКИ, Николай Цв., НДНИВМИ, бул. "П. Славейков" 15, 1606 София; E-mail

МАРИНОВА, Валентина, НДНИВМИ, бул. "П. Славейков" 15, 1606 София

МАРИНОВА, Ирина, НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

МАРИНОВА, Маргаритa, Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

МИЗИНСКА-БОЕВСКА, Яна Д., ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

МИКОВ, Огнян, НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

МИХАЙЛОВ, Диян Г., Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

МИХОВ, Любомир Д., ИЕМПАМ-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

МЛЪЗЕВА, Ирина, РИОКОЗ - В. Търново; E-mail

МУТАФЧИЕВ, Ясен Ж., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, 1113 София; E-mail

НАНЕВ, Веселин Н., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

НЕДЕВА, Иглика Л., пенсионер, ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

НЕДЕЛЧЕВ, Неделчо К., НДНИВМИ, бул. "П. Славейков" 15, 1606 София; E-mail

НЕДЕЛЧЕВ, Севдан, СУ Биологически факултет, бул "Д. Цанков" 8, 1164 София; E-mail

НИКОЛОВ, Павел Н., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, 1113 София; E-mail

ПАЛАЗОВА, Галина, ИЕМПАМ – БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ПАЛИЙСКИ, Емил Т., РВМС - Смолян, ул. "Спартак" №13, Смолян; E-mail

ПАНАЙОТОВА-ПЕНЧЕВА, Мариана С., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ПАНАЙОТОВА, Тонка, РИОКОЗ - Перник, ул. "Миньор" 15, 2300 Перник; E-mail

ПАНКОВ, Пламен Х., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" №2, 1113 София; E-mail

ПЕНЕВА, Влада К., ИБЕИ - БАН, ул. "Ю. Гагарин" №2, 1113 София; E-mail

ПЕТКОВА, Светлозара Л., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ПЕТРОВ, Петър П., пенсионер, НЦЗПБ, дом. адрес ЖК Младост, бл. 11, вх. В, 1784, София

ПИЛАРСКА, Даниела К., ИБЕИ - БАН, бул. "Цар Освободител" №1, 1000 София; E-mail-1, E-mail-2

ПИРИНСКИ, Кирил, РЗИ - Разград

ПОЛЯКОВА, Олга Т., БАН - пенсионер, бул. "Дондуков" №46; E-mail

ПРЕЛЕЗОВ, Петьо Н., Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора; E-mail

РАДЕВ, Валентин В., НДНИВМИ, бул. "Пенчо Славейков" №15а, София; E-mail

РАДОСЛАВОВ, Георги А., ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

РАЙНОВА, Искра Г., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

РАШЕВА, Галина, РИОКОЗ - Стара Загора; E-mail

РУСЕВ, Иван Б., РВМС - Благоевград; E-mail

РУСИНОВА, Александрия Н., ВМА ЦВЕХ ОПМ - Пловдив, бул. "Х. Ботев" 81; E-mail

СТОЕВА-ЛАЗАРОВА, Янита С., РИОКОЗ - Благоевград, ул. "Братя Миладинови" № 2; E-mail

СТОЯНОВА, Калина, МУ - Варна; E-mail

СЪБЕВ, Петър В., НДНИВМИ, бул. "Пенчо Славейков" №15а, София; E-mail

СЯРОВА, Иванка Г., РИОКОЗ - Габрово; E-mail

ТАКОВ, Данаил, ИБЕИ - БАН, бул. "Цар Освободител" №1, 1000 София; E-mail

ТЕОФАНОВА, Деница, ИБЕИ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ТОДЕВ, Иван Д., ННИСЛСББД, бул. "Искърско шосе" №5, 1528 София; E-mail

ТОДОРОВ, Милчо Т., ИБЕИ - БАН, бул. "Цар Освободител" №1, 1000 София; E-mail

ТОМОВА-ТОНЕВА, Мая Д., РИОКОЗ - Варна; E-mail

ТОШКОВА, Ренета А., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

УЗУНОВА, Светлана, РИОКОЗ, площад Общински No. 2, 6300 Хасково; E-mail

ХАЛАЧЕВА, Мария А., НДНИВМИ, бул. "Пенчо Славейков" №15а, София; E-mail

ХАРИЗАНОВ, Румен Х., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

ХРИСТОВА, Анка, СМДЛ - Кърджали

ХРИСТОВА, Тодорка, пенсионер, дом. адрес ул "Шандор Петьофи" 48, 1463 София

ХРУСАНОВ, Димитър Я., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл. 25, 1113 София; E-mail

ЦВЕТКОВА, Нина Д., НЦЗПБ, бул. "Янко Сакъзов" 26, 1504 София; E-mail

ЦОЧЕВА-ГАЙТАНДЖИЕВА, Нели Ц., ИЕМПАМ - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", Бл.25, 1113 София; E-mail

ЧАКЪРОВА, Борислава Г., Тракийски университет, Медицински ф-т, ул "Армейска" 11, 6000 Стара Загора; E-mail

ЧЕРГОВА, Милена Г., РИОКОЗ - Шумен; E-mail

ЧОБАНОВА, Петя, ВМА – ЦВЕХ, бул. "Георги Софийски" 3, 1606 София

ШИШИНЬОВА, Мария, СУ Биологически факултет, бул "Д. Цанков" 8, 1164 София; E-mail

ШУКЕРОВА, Соня А., Аграрен университет - Пловдив, бул. "Менделеев" №12; E-mail

ЯНЧЕВА, Нина, МБАЛ "Св. Иван Рилски", София; E-mail