Управителен съвет

Управителeн съвет на Българското паразитологично дружество

Председател:

професор д.б.н. Бойко Б. Георгиев
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
Тел.: (+3592) 871 71 95
E-mail: bbg@ecolab.bas.bg

Заместник-председател:
професор д-р Росица Курдова-Минчева
Национален център по заразни и паразитни болести
Тел.: (02) 944 69 99/311 (сл.)
E-mail: kurdova@ncipd.org

Заместник-председател:
доц. д-р Таня К. Костова
НДНИВМИ
Тел.: (02) 952 39 03/252 (сл.)
E-mail: tanq_kostova@abv.bg

Секретар:
гл. ас. д-р Деница Теофанова
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
Тел.: (02) 979 23 27 (сл.)
E-mail: denyrt@yahoo.com

Касиер:
гл. ас. д-р Анета Йонева
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
Тел.: (02) 979 23 28 (сл.)
E-mail: anetayoneva@gmail.com

Членове:

гл. ас. д-р Петьо Н. Прелезов
Тракийски университет, Стара Загора
Тел.: (042) 69 95 90
E-mail: pprelesov@abv.bg

гл. ас. д-р Мариана С. Панайотова-Пенчева
ИЕМПАМ - БАН
Тел.: (02) 979 23 26 (сл.)
E-mail: marianasp@abv.bg