Събития

От 2003г. Българското паразитологично дружество провежда ежегодни еднодневни работни срещи в годините, в които няма национални конференции по паразитология. Програмата на срещите включва пленарни доклади по актуални проблеми на паразитологията, постерна сесия, показваща текущото състояние на научните изследвания в паразитологичните звена и годишното организационно събрание на БПД. Учредена е и награда за най-добри постери с водещи автори млади учени до 35-годишна възраст.

Националните научни конференции по паразитология се превеждат през четири години. Последната (Осма) национална конференция по паразитология се проведе през 2009 г. Повече информация за нея може да намерите тук.